MEDVĚD HNĚDÝ (URSUS ARCTOS)

obecně - rozšíření - život - pobytové znaky - ohrožení - ochrana - medvěd a lidé

Medvědi a lidé

Síla, odvaha, obratnost, bystrost  - přednosti šelem, kterých si člověk vážil odpradávna.

 

Medvědi mají zvláštní postavení v mytologii a kultuře národů i proto, že mají schopnost vzpřímeného postoje a chůze po zadních končetinách. Medvěd se objevuje v pověstech a pohádkách, v místních názvech, znacích států a měst, erbech, šlechtických rodů a konečně i početné příklady medvědího kultu, jež se objevují od starší doby kamenné a v některých symbolech přetrvávají až do současnosti. Medvěd byl totemovým zvířetem indiánských kmenů, kultovní uctívání medvěda bylo rozšířeno u mnoha evropských a asijských národů. Ve formě maškar a při různých lidových obřadech se setkáváme s pozůstatky tohoto kultu i na území našeho státu.

 

Známé jsou „léčivé účinky“ medvědích produktů. Z uloveného medvěda bylo v minulosti zužitkováno především maso a kožešina. Pověstné jsou medvědí tlapy, které se připravovaly uzené. Při lovech medvěda v minulosti byla tato součást medvědího těla také povinným odvodem lovce majiteli panství. Maso bylo konzumováno i z jiných částí těla. Velmi známé a využívané bylo také medvědí sádlo a medvědí žluč. Primitivní národy věřily, že drápy a zuby rozemleté v potravě dodají člověku sílu, obratnost a rychlost medvěda.

 

Škody na majetku, včelstvech nebo hospodářských zvířatech

Hospodářská zvířata, chovaná člověkem, úplně ztratila schopnost obrany vůči velkým šelmám. Účinné ochranné techniky vymizely v důsledku ekonomických, sociálních a politických změn i jako výsledek vyhubení velkých šelem.
Medvěd se často velmi lehce dostane k nestráženým a nebo nedostatečně stráženým hospodářským zvířatům, hlavně ovcím a kozám. Koně a krávy zabije medvěd výjimečně.

V České republice i na Slovensku jsou škody způsobené medvědem hrazeny státem.

 

 

Vztah veřejnosti

O vztahu veřejnosti k medvědům jsou malé znalosti. Několik průzkumů , které byly provedeny, poukazuje na to, že většině lidí nevadí přítomnost medvěda v lese, ale zároveň většina lidí má obavy o své zdraví při setkání s ním. Podle výsledků průzkumu, který provedla ZO ČSOP Radhošť v Beskydech,  většina lidí neví jak medvěd žije, čím se živí apod.

 

 

Ohrožení lidí

Útok medvěda na člověka se neprojevuje jako výsledek chování predátora, ale spíš jako snaha medvěda bránit sebe, mláďata nebo ulovenou kořist před člověkem. Nejnebezpečnější situace přináší přítomnost zraněného medvěda.

 

Co přispívá k růstu agresivity medvěda ?

- přítomnost mláďat

- přítomnost kořisti

- překvapení medvěda

- medvěd ve svém brlohu

- přítomnost psa

 

Rady, jak  se vyhnout setkání s medvědem a omezit problémy vznikající ze setkání s ním jsou důležitou součástí výchovných  a informačních kampaní. Letáček, který vydala ZO ČSOP Radhošť je zaměřen na podporu této kampaně.

 

 

 

stáhněte si: Terénní příručka-Velké šelmy

 

foto: Karel Brož, František Šulgan, Michal Babnič , Kresby: Ludvík Kunc