RYS OSTROVID (LYNX LYNX)

obecně - rozšíření - život - pobytové znaky - ochrana - rys a lidé

Rys v světě

Souvisle severní Rusko, Skandinávie až Polsko, rozšíření v Karpatech a na Balkáně je nesouvislé. V Karpatech žije  asi 2200 rysů. Na Slovensku žije asi 350-400 rysů. V České republice se rys vyskytuje v Beskydech, Jeseníkách, v Jižních a Západních Čechách, Brdech a Labských Pískovcích. Stávající početnost v České republice se odhaduje na 70 – 100 dospělých jedinců.

 

 

Historie výskytu rysa v České republice

Podle dochovaných historických materiálů rys v minulosti obýval celé (nebo alespoň většinu) zalesněného území Čech, Moravy i Slezska. V 18. a 19. století byl vyhuben téměř v celé západní a střední Evropě, včetně České republiky. Na Slovensku přežil v karpatských pohořích a zásluhou plné ochrany se po II. světové válce jeho početnost zvýšila natolik, že pronikl i na severní Moravu.

 

 

Rys ostrovid se ve střední Evropě rozšířil díky rozsáhlé reintrodukci. Na řadě míst v Evropě i v ČR byl rys znovu vysazen, např. v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku, Francii a Itálii, v 80. letech 20. století úspěšně také na Šumavě, kde bylo vypuštěno celkem 18 rysů. Na počátku 21. století početnost rysů v ČR opět výrazně klesá. Odhaduje se, že v roce 2001 žilo na území ČR kolem 100 rysů. Příčinou je změna chování jejich kořisti a především nelegální lov.
V Beskydech je stabilní populace rysa. Navazuje na souvislý areál západokarpatské populace a výrazně ji ovlivňuje přímo sousedící silná populace rysů na Slovensku.


Opětovný výskyt rysů od jejich vyhubení zde byl zaznamenán již v 50. letech 20. století, kdy dosáhla jejich populace nejvyšší početnosti. Brzy nato, ale došlo k jejich poměrně rychlému (téměř úplnému) vyhubení v souvislostí s ilegálním i povoleným odlovem.

 


Další období šíření rysa se datuje do počátku 80. let 20. století. V současnosti jsou rysi pozorováni nejen v Moravskoslezských Beskydech, ale i v okolních pohořích (Javorníky, Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty), kde žije 10-15 jedinců.

 

Mapa výskytu rysa ostrovida v České republice

 

Mapa výskytu rysa ostrovida na Slovensku, (Informace: Michal Adamec, Peter Pilinský, MŽP SR, 2008)

 

foto: Karel Brož, František Šulgan, Jan Husák